مدیریت پساب‌ها

حدمات - مدیریت پسماندها و پساب‌ها

pak s2

مدیریت پساب‌ها

کلمه " Effluent " به زباله های مایع از منبع صنعتی یا فاضلاب اشاره دارد. این پساب که به عنوان فاضلاب صنعتی یا خانگی و "پساب تجاری" نیز نامیده می شود، می تواند به صورت شیمیایی، بیولوژیکی یا ترکیبی از هر دو فرآیند برای حذف یا کاهش آلاینده ها برای استفاده مجدد تصفیه شود.
تصفیه عمومی پساب شامل حذف مواد جامد و سپس حذف آلاینده ها و در نهایت حذف باکتری ها می باشد. ابتدا از یک صفحه فیلتراسیون عبور می کند تا مواد جامد بزرگ (دبریزها، مواد فیبری غیرقابل تجزیه و ماسه ها) را حذف کند. پس از آن، فرآیند حذف آلودگی شامل تصفیه شیمیایی یا بیولوژیکی و مخزن ته نشینی است. در نهایت، ضد عفونی برای حذف آلودگی باکتریایی استفاده می شود.

3434

طراحی و ساخت بخش دوم  تأسیسات تبدیل ضایعات ساختمانی اهواز
11/ خرداد 1401
View more
اخبار شرکت
هوش مصنوعی در مدیریت پسماند
11/ خرداد 1401
با وابستگی بیشتر جهان به فناوری، هوش مصنوعی (AI) به یک ابزار ضروری تبدیل‌شده است. یکی از حوزه‌هایی که هوش مصنوعی می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد، مدیریت زباله است.مدیریت زباله صنعتی به قدمت زمان...
View more
مدیریت پسماند