پسماندهای بیمارستانی و پزشکی

خدمات - مدیریت پسماندها و پساب‌ها

Construction & Demolition Waste
 

پسماندهای بیمارستانی و پزشکی

پسماندهای پزشکی و انواع آنها
روزانه مقدار زیادی زباله های خطرناک پزشکی توسط بیمارستان ها، خانه های سالمندان و مراکز تحقیقاتی تولید می شود. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO)حدود 85 درصد زباله های پزشکی تولید شده توسط مراکز بهداشتی، زباله های عمومی هستند در حالی که 15 درصد باقی مانده، زباله های خطرناکی هستند که سمی، عفونی یا رادیواکتیو هستند.

طبقه بندي پسماندهاي پزشكي
الف- عادي (شبه خانگي)

 پســماندهاي آشــپزخانه، آبدارخانــه، قســمت اداري مــالي، ايســتگاههــاي پرســتاري، باغبــاني

ب- پسماندهاي ناشي از مراقبتهاي پزشكي (پسماندهاي پزشكي ويژه)

 پسماندهای عفونی
 پسماندهای آسیب شناسی
 پسماندهای تیزوبرنده
 پسماندهای دارویی خطرناک
 پسماندهای ژنوتوکسیک
 پسماندهای شیمیایی خطرناک
 پسماندهاي محتوي فلزات سنگين
 ظروف تحت فشار
 پسماندهاي پرتو ساز و راديواكتيو

اقدامات لازم جهت کاهش تولید زباله و مدیریت پسماند پزشکی: (براساس ضوابط تصویب نامه هیئت وزیران و استاندارد کمیته ملی صلیب سرخ)

  1. اقدامات به حداقل رساندن ، بازیافت
  2. تفكيك، بسته بندي و جمع آوري
  3. نگهداری
  4. حمل و نقل
  5. بی خطرسازی، تصفیه و امحا

روش بی خطرسازی، تصفیه و امحا

 روش حرارتی : پیرولیز
پیرولیز، یکی از فرآیندهای ترموشیمیایی است که در آن ترکیبات آلی (ضایعات جامد و مایع) موجود در پسماندپزشکی در دماهای بالا تحت شرایط خلا تجزیه می شوند. پیرولیز می تواند مجموعه ای از محصولات با ارزش بالا، از جمله بیوچار، روغن زیستی، بیوگاز و سایر مواد شیمیایی تولید کند.
ناهمگونی مهمترین ویژگی پسماندهای پزشکی است زیرا ترکیب زبالههای پزشکی بسیار پیچیده است. مواد پلاستیکی مانند بطریهای پزشکی، و ظروف یکبارمصرف از مواردی هستند که منجر به ارزش حرارتی بالایی میشوند.

مراحل فرآیند پیرولیز
 ورود پسماند پزشکی و تغذیه دستگاه بصورت اتومات
 حرارت دهی تحت خلا
 توليد گازهاي قابل ميعان و غيرقابل ميعان
 توليد روغن سوختی
 خروج ضایعات دوده صنعتی (کربن بلك)
 بسته بندي
 انتقال به لندفيل جهت دفن عادي

پیرولیز پرتابل
 امکان امحاي پسماند در محل تولید پسماند پزشکی عفونی
 عدم امکان پخش آلودگی هاي ناشی از پخش پسماندهاي عفونی در زمان حمل در سطح شهر
 امکان ارائه خدمات به مراکز درمانی کوچک
 عدم تولید آلایندهاي زیست محیطی در حد زباله سوزها (پایین بودن دماي راکتور)
 عدم نیاز به سرمایه گذاري بالا
 امکان تولید محصول و درامد زایی

3434

طراحی و ساخت بخش دوم  تأسیسات تبدیل ضایعات ساختمانی اهواز
11/ خرداد 1401
View more
اخبار شرکت
هوش مصنوعی در مدیریت پسماند
11/ خرداد 1401
با وابستگی بیشتر جهان به فناوری، هوش مصنوعی (AI) به یک ابزار ضروری تبدیل‌شده است. یکی از حوزه‌هایی که هوش مصنوعی می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد، مدیریت زباله است.مدیریت زباله صنعتی به قدمت زمان...
View more
مدیریت پسماند