کاهش و کنترل بوی نامطبوع

خدمات - پاکسازی زیست‌محیطی


کاهش و کنترل بوی نامطبوع:

از روش های کنترل بو شامل حذف یا تجزیه ی مواد بوزاست که در کنار روشهای دیگری مثل تهویه ی هوا و
یا افزودن مواد اکسیدکننده یا استفاده از مواد معطر وجود دارد که همه ی این روش ها را با توجه به روند اصلی
شان به سه روش می توان طبقه بندی کرد:

  1. روش های بیوشیمیایی: مثل بیوفیلترها، بیواسکرابرها، و لجن فعال
  2. روش های شیمیایی: اسکرابرها، اکسیداسیون حرارتی، اکسیداسیون کاتالیزوری و ازن سازی
  3. روش های فیزیکی: تراکم، جذب (کربن فعال)، جذب (اسکرابرهای تصفیه ی آب)

3434

طراحی و ساخت بخش دوم  تأسیسات تبدیل ضایعات ساختمانی اهواز
11/ خرداد 1401
View more
اخبار شرکت
هوش مصنوعی در مدیریت پسماند
11/ خرداد 1401
با وابستگی بیشتر جهان به فناوری، هوش مصنوعی (AI) به یک ابزار ضروری تبدیل‌شده است. یکی از حوزه‌هایی که هوش مصنوعی می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد، مدیریت زباله است.مدیریت زباله صنعتی به قدمت زمان...
View more
مدیریت پسماند