کاهش و کنترل شیرابه

خدمات - پاکسازی زیست‌محیطی


کاهش و کنترل شیرابه:

شیرابه مایعی است آلوده حاوی مواد محلول و معلق که از حرکت و تراوش آب موجود در زباله های درون یک مرکز دفن زباله نتیجه میشود. خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی شیرابه، به طور کلی به نوع زباله های دفن شده در مرکز دفن و میزان تجزیه پذیری زباله ها بستگی دارد. خطر و تهدید اصلی شیرابه حاصل از مراکز دفن، نفوذ این مایع آلوده به آب های زیرزمینی، خاک و چاه های اطراف می باشد. وجود موادی چون فلزات و مواد سمی دیگر و مواد ارگانیکی با غلظتهای زیاد، از عوامل آلودگی شیرابه هستند.

 

shirabeh

3434

طراحی و ساخت بخش دوم  تأسیسات تبدیل ضایعات ساختمانی اهواز
11/ خرداد 1401
View more
اخبار شرکت
هوش مصنوعی در مدیریت پسماند
11/ خرداد 1401
با وابستگی بیشتر جهان به فناوری، هوش مصنوعی (AI) به یک ابزار ضروری تبدیل‌شده است. یکی از حوزه‌هایی که هوش مصنوعی می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد، مدیریت زباله است.مدیریت زباله صنعتی به قدمت زمان...
View more
مدیریت پسماند