پاکسازی زیست‌محیطی

حدمات و زمینه‌های کاری شرکت

Construction & Demolition Waste
 

پاکسازی محیط زیست

حوادث، ریزش ها، نشت ها ، دفع و جابجایی نادرست مواد و ضایعات خطرناک منجر به ایجاد ده ها هزار سایت آلوده شده است که زمین، آب (آب های زیرزمینی و سطحی) و هوا را آلوده می کنند. قوانین و برنامه های متنوعی برای ارزیابی و در صورت لزوم پاکسازی این مکان های آلوده ایجاد شده اند (EPA).

 

3434

طراحی و ساخت بخش دوم  تأسیسات تبدیل ضایعات ساختمانی اهواز
11/ خرداد 1401
View more
اخبار شرکت
هوش مصنوعی در مدیریت پسماند
11/ خرداد 1401
با وابستگی بیشتر جهان به فناوری، هوش مصنوعی (AI) به یک ابزار ضروری تبدیل‌شده است. یکی از حوزه‌هایی که هوش مصنوعی می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد، مدیریت زباله است.مدیریت زباله صنعتی به قدمت زمان...
View more
مدیریت پسماند