روش های نمونه سازی

SLA

استرئولیتوگرافی ( Stereolithography ): تکنولوژی اصلی که در آن از فوتوپلیمریزاسیون برای تولید قطعه سخت و محکم (جامد) از مایع استفاده شده است، SLA نام دارد. این تکنولوژی از خمره رزین فوتوپلیمرمایع فرابنفش و یک لیزر فرابنفش برای ساخت لایه های شی به صورت یک به یک استفاده می کند. برای هر لیزر، اشعه لیزر سطح مقطع الگوی بخش برروی سطح رزین مایع را ترسیم می کند. قرارگرفتن در معرض نور لیزر فرابنفش ، باعث عمل آمدن و سخت و محکم شدن الگوی ترسیم شده برروی رزین و پیوستن آن به لایه زیرین می شود. بعد از ترسیم الگو، پلتفرم یا سکوی آسانسور یا بالابر SLA با فاصله ای برابر با ضخامت یک لایه ، به طور نوعی ۰٫۰۵mm تا ۰٫۱۵mm پائین می آید. سپس، تیغه پرشده با رزین در میان سطح مقطع قطعه از این سو به آن سو حرکت کرده و آن را مجدداً با ماده تمیز می پوشاند. برروی این سطح مایع جدید، الگوی لایه بعدی ترسیم شده و به لایه قبل ملحق می شود. شی سه بعدی کامل با این پروژه ساخته می شود.

 

SLS

زینترینگ (پخت) لیزری انتخابی: این تکنولوژی از لیزر پرقدرت برای ذوب ذرات کوچک پلاستیک، فلز، سرامیک یا پودر شیشه در توده ای استفاده می کند که دارای شکل سه بعدی مطلوب می باشد. لیزر به طور انتخابی ماده پودر شده را با اسکن سطح مقطع ها یا لایه های تولید شده توسط برنامه مدلسازی سه بعدی بر روی سطح بستر پودر ذوب می کند. بعد از اسکن هر سطح مقطع، بستر پودر به اندازه یک ضخامت لایه پائین می آید. سپس لایه جدیدی از ماده برروی قسمت بالا استفاده و پروسه تا تکمیل شی تکرار می شود.

 

FDM

مدلسازی رسوب ذوب شده ( Fused Deposition Modeling ): تکنولوژی FDM با استفاده از یک فیلامنت یا رشته پلاستیکی یا سیم فلزی کار می کند که از کویل باز شده و ماده را برای یک نازل اکستروژن تامین می کند که می تواند جریان را فعال و غیر فعال سازد. برای ذوب ماده، نازل گرم شده و با مکانیسم کنترل شده عددی ، مستقیما تحت کنترل بسته نرم افزاری             computer -aided manufacturing      تولید به کمک کامپیوتر) می تواند در جهات افقی و عمودی حرکت کند. شی موردنظر از طریق اکسترود نمودن ماده ذوب شده برای تشکیل لایه ها تولید می شود چرا که ماده بلافاصله بعد از اکستروژن از نازل سخت می شود.

 

HSM

در این روش بلوک مواد را گرفته و روی آن ماشین کاری انجام میشود که به ان High Speed Machining  گفته میشود.

سرعت انجام کار در این روش تقریبا دو برابر روش های دیگر بوده  و کیفیتی برابر با سایر روش ها دارد.

 

 

Back to Top